ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14661 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 4865/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикЛюбомир ГайдовСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания28.11.2016 09:00
Образувано на29.12.2015 г.Деловодител Валентина Стоянова
Свършено на28.11.2016 г.