СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 3904/2013 г. Document Link Icon,
насрочено за 25.03.2013 10:30 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
- Уведомена Христина Божинова - секретар на Националния съвет по телефона на 22.03.2013г. в 16.37ч. (Д.Еленкова)
2
жалбоподател
- Уведомена лично по телефона на 22.03.2013г. в 16.40ч. (Д.Еленкова)
3
жалбоподател
- Уведомен лично по телефона на 22.03.2013г. в 16.35ч. (Д.Еленкова)
4
жалбоподател
- Уведомен юрк. Аглика Виденова по телефона на 22.03.2013г. в 16.48ч. (Д.Еленкова)
5
ответник
- Уведомена Красимира Манолова - техн. секретар по телефона на 22.03.2013г. в 16.40ч. (Д.Еленкова)

Т.Щ.