ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Второ отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13186 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1274/2020 на Адм. съд - Бургас
ДокладчикЗахаринка ТодороваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на14.12.2020 г.Деловодител Десислава Калинова
Свършено на22.01.2021 г.