СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 12391/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 28.09.2016 14:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Малчева на 21.12.15г-
2
ответник
Призовката връчена - ю.к. Коцев на 18.01.16г-
3
прокурор
-

С.В.