СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 14199/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 07.05.2020 10:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Елица Спасова на 27.04.20г-
2
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Елица Спасова на 27.04.20г-
3
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Елица Спасова на 27.04.20г-
4
касационен жалбоподател
Уведомена адв. Кр. Иванова на телефон - секретар Ир.А. 24.04.2020г.
5
касационен жалбоподател
Уведомена адв. Кр. Иванова на телефон - секретар Ир.А. 24.04.2020г.
6
касационен жалбоподател
Уведомена адв. Кр. Иванова на телефон - секретар Ир.А. 24.04.2020г.
7
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Веселина Петрова на 27.04.20г-
8
ответник
Призовката връчена - Владимирова на 27.04.20г-
9
ответник
Призовката връчена - Василева на 28.04.20г-
10
ответник
Призовката връчена - Василева на 28.04.20г-
11
ответник
Призовката връчена - Василева на 28.04.20г-
12
ответник
Призовката връчена - Радоева на 27.04.20г-
13
ответник
Призовката връчена - Радоева на 27.04.20г-
14
ответник
Призовката връчена - Радоева на 27.04.20г-
15
ответник
Призовката връчена - Радоева на 27.04.20г-
16
ответник
Призовката връчена - Радоева на 27.04.20г-
17
прокурор
-

И.А.