СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 3922/2017 г. Document Link Icon,
насрочено за 31.05.2017 14:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
ув. Мартина Попова връзки с обществеността на тел. 02 987 24 67 на 15.05.17 г. в 12.32 ч. от с-р МС... Призовката връчена - Петринска на 16.05.17г
2
жалбоподател
Призовката връчена - Белев на 28.02.18г-
3
ответник
Призовката връчена -ю.к. на 03.05.17г-
4
заинтересована страна
ув. Д. Бергова - директор на ДАФПД на тел. 074988204 на 15.05.17 г. в 12.49 ч. от с-р МС... Призовката връчена - Търкинина на 12.05.17г
5
прокурор
-

М.С.