ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1430 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5342/2016 на ВАС
ДокладчикДжузепе РоджериСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидкасацияЗаседания16.03.2017 09:00
Образувано на03.02.2017 г.Деловодител Росица Илиева
Свършено на16.03.2017 г.