ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10230 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Протоконо решение 94/2021 на ЦИК
ДокладчикТатяна ХиноваСтатусРазпоредено
МатерияЧл. 213а, ал. 6, т.2 от АПК
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на11.10.2021 г.Деловодител Десислава Дойчинова
Свършено на13.10.2021 г.