СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 511/2013 г. Document Link Icon,
насрочено за 22.05.2014 09:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
молител
Призовката връчена - ю. к. Кирева на 10.04.14 г-
2
молител
Призовката връчена - адв. Спасова колега на 08.04.14г -
3
молител
Призовката връчена - адв. Спасова колега на 08.04.14г -
4
молител
Призовката връчена - адв. Спасова колега на 08.04.14г -
5
молител
Призовката връчена - адв. Спасова колега на 08.04.14г -
6
молител
Призовката връчена - адв. Спасова колега на 08.04.14г -
7
ответник
Призовката връчена - адв. Спасова колега на 08.04.14г -
8
ответник
Призовката връчена - ю.к. Спасова на 09.04.14г-
9
ответник
Призовката връчена - ю.к. Спасова на 09.04.14г-
10
ответник
Призовката връчена - ю.к. Спасова на 09.04.14г-
11
ответник
и ч/з адв. Лилия Попова - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 154, ет.2 Призовката връчена - Стойнов на 10.04.14г
12
ответник
Призовката връчена - Златева на 28.04.14г-
13
ответник
Призовката връчена - Карафизиева на 08.05.14г-
14
ответник
Призовката връчена - Доспатлиева на 08.04.14 г-
15
ответник
Призовката връчена - Доспатлиева на 08.04.14 г-
16
ответник
Призовката връчена - Доспатлиева на 08.04.14 г-

М.П.