СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 14660/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 05.12.2016 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Иванова на 14.04.16г-
2
ответник
Призовката връчена - ю.к. Малчева на 19.04.16г -
3
прокурор
-

Д.А.