ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13807 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 10793/2016 на ВАС
ДокладчикХристо КойчевСтатусРешено
МатерияЖалба конкуренция
ВидкасацияЗаседания06.12.2018 09:00
Образувано на13.11.2018 г.Деловодител Емилия Попова
Свършено на06.12.2018 г.