ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Осмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5736 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Наредба 1/2017 на Пленума на ВСС
ДокладчикБисерка ЦаневаСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседания16.10.2019 11:00
04.12.2019 09:00
Образувано на21.05.2019 г.Деловодител Ваня Пазванска
Свършено на04.12.2019 г.