ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Второ отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7265 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 245/2015 на Адм. съд - Добрич
ДокладчикДжузепе РоджериСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на19.06.2015 г.Деловодител Анжела Иванова
Свършено на02.07.2015 г.