СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 11048/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 05.10.2016 14:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Георгиева на 20.01.16г-
2
ответник
Призовката връчена - адв. лично на 21.01.16г-
3
прокурор
-

С.В.