ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9200 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1390/2019 на Адм. съд - София-област
ДокладчикХристо КойчевСтатусРешено
МатерияЗакон за радиото и телевизията
ВидкасацияЗаседания29.09.2020 14:00
Образувано на31.08.2020 г.Деловодител Мария Цолова
Свършено на29.09.2020 г.