СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 9011/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 08.07.2020 11:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Гелемянова на 17.06.20г-
2
ответник
-уведомен по тел. адв. Христо Василев от призовкар Антония Гопчева на 15.06.20г.
3
прокурор
-

М.А.