ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10318 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 688/2021 на ЦИК
ДокладчикТатяна ХиноваСтатусОпределено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на13.10.2021 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на13.10.2021 г.