СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 5379/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 13.01.2020 09:00 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Трифонов на 23.05.19г-
2
ответник
- Призовката връчена - Първанова на 27.05.2019 г.
3
ответник
Призовката връчена - Иванов на 27.05.19г-
4
прокурор
-

М.Д.