СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 3215/2015 г. Document Link Icon,
насрочено за 16.03.2016 10:30 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Терзийски на 09.04.15г-
2
ответник
Призовката връчена - на 01.04.15г-
3
прокурор
-

Ж.С.