ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1738 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 284/2021 на ЦИК
ДокладчикВладимир ПървановСтатусОпределено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на11.02.2021 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на12.02.2021 г.