ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8974 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 575/2020 на Адм. съд - Благоевград
ДокладчикВесела АндоноваСтатусОпределено
МатерияЧастни производства
Видчастна жалбаЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на25.08.2020 г.Деловодител Румяна Димитрова
Свършено на29.07.2021 г.