СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 12328/2018 г. Document Link Icon,
насрочено за 22.04.2019 14:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Даниела Чинкорова на 23.10.18г-
2
ответник
ред.призован на 15.04.2019 г. в 10,15 часа ч/з технически сътрудник Ковачева
3
ответник
Призовката връчена - лично на 22.10.18г-
4
прокурор
-

М.П.