ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - II колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

511 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5502/2010 на ВАС
ДокладчикЕманоил МитевСтатусРешено
МатерияДруги
ВидкасацияЗаседания14.02.2013 09:00
11.04.2013 09:00
14.11.2013 09:00
22.05.2014 09:00
Образувано на10.01.2013 г.Деловодител Мария Христова
Свършено на22.05.2014 г.