ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6683 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Решение 385-ЕП/2014 на ЦИК
ДокладчикНина ДоктороваСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания22.05.2014 13:30
Образувано на20.05.2014 г.Деловодител Десислава Дойчинова
Свършено на22.05.2014 г.