ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

8633 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 934/2019 на Адм. съд - Благоевград
ДокладчикЮлия КовачеваСтатусРешено
МатерияЗакон за защита от дискриминацията
ВидкасацияЗаседания02.11.2020 09:00
01.02.2021 09:00
Образувано на14.08.2020 г.Деловодител Павлина Жекова
Свършено на01.02.2021 г.