СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 8445/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 29.01.2020 14:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
Призовката връчена - Десислава Димитрова на 22.08.19г
2
жалбоподател
Призовката връчена - Димитрова на 22.08.19г-
3
ответник
-Призовката връчена - Йорданка Ангелова на 09.09.2019 г.
4
ответник
-Призовката връчена - кмет - на 13.09.2019 г.
5
прокурор
-

М.С.