ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

4474 / 2017

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8584/2016 на Адм. съд - София-град
ДокладчикГеорги ГеоргиевСтатусРешено
МатерияЗООС
ВидкасацияЗаседания21.06.2017 14:00
Образувано на19.04.2017 г.Деловодител Мария Нешева
Свършено на21.06.2017 г.