ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1079 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 1951/2015 на Адм. съд - Варна
ДокладчикВладимир ПървановСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания13.02.2017 09:00
27.03.2017 09:00
Образувано на28.01.2016 г.Деловодител Даниела Начева
Свършено на27.03.2017 г.