ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

13269 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 5328/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикМира РайчеваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания03.10.2016 09:00
Образувано на24.11.2015 г.Деловодител Мария Цолова
Свършено на03.10.2016 г.