ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12391 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 4861/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикИскра АлександроваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания28.09.2016 14:00
Образувано на28.10.2015 г.Деловодител Валентина Стоянова
Свършено на28.09.2016 г.