ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

11393 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2521/2018 на Адм. съд - София-град
ДокладчикДиана ДобреваСтатусСпряно
МатерияЗДОИ
ВидкасацияЗаседания22.01.2020 10:30
Образувано на13.09.2018 г.Деловодител Бистра Мутафчиева