ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12754 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 9070/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикРумяна ПапазоваСтатусРешено
МатерияЗООС/решение по ОВОС
ВидкасацияЗаседания09.03.2020 11:00
18.05.2020 11:00
Образувано на31.10.2019 г.Деловодител Мария Нешева
Свършено на18.05.2020 г.