СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 10431/2018 г. Document Link Icon,
насрочено за 12.11.2019 11:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Георгиева на 24.04.19г-
2
ответник
-Призовката връчена - адв. от кантората на 23.04.19 г.
3
прокурор
-

М.Ц.