ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9476 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8135/2017 на Адм. съд - София-град
ДокладчикИскра АлександроваСтатусОпределено
МатерияКасационни жалби (протест)
ВидкасацияЗаседания11.03.2019 10:30
02.12.2019 10:30
Образувано на30.07.2018 г.Деловодител Елеонора Маринкова
Свършено на02.12.2019 г.