ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

16695 / 2013

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 470/2013 на Адм. съд - Враца
ДокладчикАлександър ЕленковСтатусРешено
МатерияДруги
ВидкасацияЗаседания11.03.2014 11:00
Образувано на18.12.2013 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на11.03.2014 г.