СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 5009/2017 г. Document Link Icon,
насрочено за 22.10.2018 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. Чернев на 15.06.17г-
2
ответник
-Призовката връчена -ю.к.Вътева на 14.06.17г-
3
прокурор
-

А.С.