ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10339 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 733-ПВР/2021 на ЦИК
ДокладчикМира РайчеваСтатусОпределено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседанияЗАКРИТО
Образувано на13.10.2021 г.Деловодител Зорница Попинска
Свършено на15.10.2021 г.