ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5379 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 7178/2018 на Адм. съд - София-град
ДокладчикГалина КарагьозоваСтатусРешено
МатерияЗЗЛД
ВидкасацияЗаседания13.01.2020 09:00
Образувано на14.05.2019 г.Деловодител Виктория Борисова
Свършено на13.01.2020 г.