ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6545 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Решение 340-ЕП/2014 на ЦИК
ДокладчикАделина КовачеваСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания21.05.2014 13:30
Образувано на19.05.2014 г.Деловодител Елеонора Маринкова
Свършено на21.05.2014 г.