ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9011 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 772/2018 на Адм. съд - Добрич
ДокладчикВладимир ПървановСтатусРешено
МатерияЗЧРБ
ВидкасацияЗаседания22.04.2020 11:00
27.05.2020 11:00
08.07.2020 11:00
Образувано на08.08.2019 г.Деловодител Мария Цолова
Свършено на08.07.2020 г.