СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 1430/2017 г. Document Link Icon,
насрочено за 16.03.2017 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Костова на 13.02.17г-
2
касационен жалбоподател
Призовката връчена - Демирев на 13.02.17г-
3
касационен жалбоподател
Призовката връчена - ю.к. Талева на 16.02.17г-
4
ответник
Призовката връчена - Йовчева на 14.02.17г-
5
ответник
Призовката връчена - Кузманов на 10.02.17г -
6
ответник
ч/з адв. Христина Николова, гр. София, ул. "Нишава" № 121 Призовката връчена - Кузманов на 10.02.17г
7
прокурор
-

С.П.