ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6275 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Наредба 19/2014 на Министъра на здравеопазването
ДокладчикМилена СлавейковаСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседания22.02.2016 10:30
Образувано на28.05.2015 г.Деловодител Мария Цолова
Свършено на22.02.2016 г.