ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Пето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9195 / 2014

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2305/2014 на Адм. съд - София-град
ДокладчикИлиана СлавовскаСтатусРешено
МатерияЗДОИ
ВидкасацияЗаседания18.03.2015 09:00
Образувано на14.07.2014 г.Деловодител Катя Добринова
Свършено на18.03.2015 г.