СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 8601/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 10.10.2019 10:30 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
ч/з адв. Даниел Стоянов - гр. ВеликоТърново ул. "Ц. Церковски" № 39 офис 401 - Призовката връчена - Д. Иванова на 31.07.2019 г
2
ответник
-Призовката връчена - М. Шиянков - куриев - на 31.07.2019 г
3
прокурор
-

Г.Л.