ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14662 / 2015

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6093/2015 на Адм. съд - София-град
ДокладчикТаня КуцароваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидкасацияЗаседания05.12.2016 09:00
Образувано на29.12.2015 г.Деловодител Валентина Стоянова
Свършено на05.12.2016 г.