ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Четвърто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

9884 / 2021

По жалба (протест) на


срещу

Решение 616-ПВР/НС/2021 на ЦИК
ДокладчикДобринка АндрееваСтатусРешено
МатерияИзбори
ВидпървоинстанционноЗаседания29.09.2021 11:00
Образувано на28.09.2021 г.Деловодител Сузана Ковачка
Свършено на29.09.2021 г.