СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 14676/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 19.02.2020 10:30 зала № 3

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
касационен жалбоподател
Призовката връчена - адв. Димитрова на 13.01.20г-
2
ответник
-Призовката е връчена на юрк. В. Главчев на 03.01.2020 г.
3
ответник
Призовката връчена - адв. Томова на 06.01.20г-
4
прокурор
-

Н.А.