ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12446 / 2012

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 2958/2012 на Адм. съд - София-град
ДокладчикПавлина НайденоваСтатусРешено
МатерияЗакон за защита от дискриминацията
ВидкасацияЗаседания27.11.2012 14:00
Образувано на15.10.2012 г.Деловодител Любка Николова
Свършено на27.11.2012 г.