ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

316 / 2020

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 502/2018 на Адм. съд - Варна
ДокладчикТаня КуцароваСтатусРешено
МатерияАдминистративнопроцесуален кодекс
ВидотмянаЗаседания03.06.2020 14:00
21.10.2020 14:00
Образувано на09.01.2020 г.Деловодител Даниела Начева
Свършено на21.10.2020 г.