СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 10656/2013 г. Document Link Icon,
насрочено за 11.11.2013 11:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
адв. Милкова ув. в с.з.
2
ответник
юрк.Карагонова ув. в с.з.
3
прокурор
-

М.С.